Vyhlásené výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 7.12.2023

odborný asistent / odborná asistentka - Ústav mikrobiológie a imunológie  JLF UK (2 miesto), odborný asistent / odborná asistentka - Ústav verejného zdravotníctva  JLF UK (1 miesto), odborný asistent / odborná asistentka - Ústav histológie a embryológie (1 miesto), asistent  / asistentka - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie  JLF UK a UNM (1 miesto).