Vyhlásené výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 2.4.2024

profesor / profesorka - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM  (1 pracovné miesto).

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 19.3.2024

odborný asistent / odborná asistentka - Psychiatrická klinika  JLF UK  a UNM (2 pracovné miesta), odborný asistent / odborná asistentka - I. Interná klinika JLF UK a UNM (4 pracovné miesta), odborný asistent / odborná asistentka - Ústav patologickej anatómie  JLF UK a UNM (1 pracovné miesto), odborný asistent / odborná asistentka - Ústav patologickej anatómie  JLF UK a UNM (1 pracovné miesto), odborný asistent / odborná asistentka - Očná klinika JLF UK a UNM (1 pracovné miesto).

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 8.2.2024

asistent / asistentka - Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM, výskumný pracovník / výskumná pracovníčka Ústav patologickej fyziológie JLF UK

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 18.1.2024

odborný asistent / odborná asistentka - Ortopedická klinika   JLF UK a UNM (4 miesta), odborný asistent / odborná asistentka - Ortopedická klinika  JLF UK a UNM (1 miesto), výskumný pracovník  /  výskumná pracovníčka - Ortopedická klinika JLF UK a UMN (3 miesta), odborný asistent  /  odborná asistentka - Gynekologicko – pôrodnícka klinika  JLF UK a UNM (1 miesto).