Vyhlásené výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 21.8.2023

Odborný asistent / odborná asistentka - Ústav anatómie  JLF UK (1 miesto), odborný asistent / odborná asistentka - Ústav lekárskej biochémie  JLF UK (1 miesto), bio informatik  / bio informatička - Martinské centrum pre biomedicínu (1 miesto), výskumný pracovník / výskumná pracovníčka - Ústav lekárskej biofyziky  JLF UK (1 miesto), odborný asistent / odborná asistentka - Ústav pôrodnej asistencie  JLF UK (1 miesto), odborný asistent / odborná asistentka - Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM  (1 miesto).

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 10.7.2023

Vedecko výskumný pracovník / vedecko výskumná pracovníčka (10 miest), odborného asistenta / odbornej asistentky (1 miesto), asistent / asistentka (5 miest).