Výsledky výberových konaní

Rok 2023

09/2023

Výberové konanie KPSYCH odborný asistent14.09.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Alexandra Straková, PhD.                                

08/2023

Výberové konanie KKIV odborný asistent23.08.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Marta Špániová, PhD.                                    
Výberové konanie KET odborný asistent23.08.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Michal Uhrin PhD.                                         
Výberové konanie KAA odborný asistent23.08.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Marián Kabát, PhD.                                      

07/2023

Výberové konanie SAS lektor13.07.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Tollarovič, Peter, PhD.
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr. Ľubomír Holík, PhD.                               
Výberové konanie KROM odborný asistent13.07.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Benková Marcelliová, Jana PhD.                
Výberové konanie KARCH odborný asistent13.07.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Andrej Vrtel PhD.                                       

06/2023

Výberové konanie KSF docent29.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Taneski, Zvonko, PhD.                        
Výberové konanie KPOL odborný asistent29.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Zsolt Gál PhD.                                             
Výberové konanie KMJL odborný asistent29.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Szilárd SEBŐK, PhD.                                  
Výberové konanie KSLLV odborný asistent29.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD.                       
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr. Ľubomír Holík, PhD.
Výberové konanie KMJL odborný asistent29.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Anikó Dušíková, PhD.                       
Výberové konanie KGNŠ docent23.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Katarína Motyková, PhD.                            
Výberové konanie KGNŠ odborný asistent23.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.                               
Výberové konanie KAA odborný asistent 122.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Marián Gazdík, PhD.                                  
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Nada Kujundžić, PhD
Výberové konanie KAA odborný asistent 222.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Jurikova, PhD
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr.Lubomir Holik, PhD                                 
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Nada Kujundžić, PhD
Výberové konanie SAS docent15.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.                
Výberové konanie KVD profesor15.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Martin Hurbanič, PhD.                                
Výberové konanie KDVU odborný asistent15.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.                      
Výberové konanie KPR docent15.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.                              
Výberové konanie KMK odborný asistent15.06.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr., Ing. Daniela Vunhu, PhD.
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Ing. Marián Čvirik, PhD.                                  
Výberové konanie KSJTK odborný asistent8.6.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.
Výberové konanie KSJTK odborný asistent8.6.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.
Výberové konanie KPSYCH odborný asistent1.6.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr. Barbora Kazičková            
Výberové konanie KPSYCH odborný asistent1.6.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.              
Výberové konanie KPSYCH odborný asistent1.6.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Diana Demkaninová, PhD.    
Výberové konanie KPSYCH odborný asistent1.6.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. et Mgr. Annamária Antalová, PhD.

05/2023 

Výberové konanie KKIV odborný asistent16.05.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.                          
Výberové konanie KŽUR odborný asistent16.05.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD.                                
Výberové konanie KŽUR odborný asistent16.05.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Lucia Virostková, MA, PhD.                         

04/2023

Výberové konanie KMK docent20.04.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.                        
Výberové konanie KDVU docent13.04.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.
Údaje o nevybranom uchádzačovi: doc. Andrea Euringer Bátorová, Dr. phil., Mgr.
Výberové konanie KSOC docent13.04.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Pavol Baboš, PhD.                                       

03/2023

Výberové konanie KAM docent16.03.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.                            

02/2023

Výberové konanie SAS odborný asistent28.2.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Adela lsmail Gabríková, PhD.          
Výberové konanie KROM odborný asistent28.2.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr.Silvia Slaničková, PhD.                     

01/2023

Výberové konanie KPSYCH docent26.1.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Barbora Mesárošová CSc.    
Výberové konanie KAM profesor26.1.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: prof. PhDr. Juraj Šedivý PhD.                  
Výberové konanie KJAZ odborný asistent19.1.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr. Gertruda Veselská, PhD.            
Výberové konanie KROM docent19.1.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.