Výsledky výberových konaní

Výpis zo zápisnice z výberového konania KROM docent (30.11.2022)

Výpis zo zápisnice z výberového konania KROM docent (30.11.2022)

Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Výpis zo zápisnice z výberového konania KŽUR docent (30.11.2022)

Výpis zo zápisnice z výberového konania KŽUR docent (30.11.2022)

Údaje o vybranom uchádzačovi: Doc. Mgr. Mária Stanková, PhD.

Výpis zo zápisnice z výberového konania KSD docent (10.11.2022)

Výpis zo zápisnice z výberového konania KSD docent (10.11.2022)

Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.

Výpis zo zápisnice z výberového konania KVAS docent (10.11.2022)

Výpis zo zápisnice z výberového konania KVAS docent (10.11.2022)

Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.

Výpis zo zápisnice z výberového konania KŽUR odborný asistent (10.11.2022)

Výpis zo zápisnice z výberového konania KŽUR odborný asistent (10.11.2022)

Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Peter Kubinyi, PhD.

Výpis zo zápisnice z výberového konania KSJTK docent (26.10.2022)

Výpis zo zápisnice z výberového konania KSJTK docent (26.10.2022)

Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.