Cenník

Všetky uvedené ceny sú v EUR s DPH.
Sadzba DPH je
10% pre ubytovacie služby,
20% pre prenájom školiacich miestností, prenájom prezentačnej techniky a ďalšie služby.

Ceny ubytovania

  Lôžko
(osoba/noc)
Prístelka
(osoba/noc)
1 osoba na izbe
(cena za noc)
1. poschodie - zamestnanci UK
individuálne ubytovanie
12,60 EUR 7 EUR 17,50 EUR
2. poschodie - zamestnanci UK
individuálne ubytovanie
9,10 EUR 7 EUR 14 EUR
1. poschodie - ostatní hostia 18 EUR 10 EUR 25 EUR
2. poschodie - ostatní hostia 13 EUR 10 EUR 20 EUR
Poplatok za psa 3 EUR    

 

Sadzba dane za ubytovanie

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Modra č. 6/2012 (úplné znenie k 1.1.2016), § 32 je sadzba dane za ubytovanie na osobu a prenocovanie 1 €. Sadzba je bez DPH a je potrebné ju pripočítať k cene ubytovania.

Ceny ubytovania pri hromadnom ubytovaní

Určujú sa osobitným konaním dohodou.

Ceny pre ubytovaných so štatútom odídenca

Cenník - ubytovaní so štatútom odídenca - .PDF

Ceny prenájmov školiacich miestností - na vyžiadanie

Miestnosť Kapacita Cena/deň Cena/hodina
Kongresová sála 57 150 miest 180 EUR 22,50 EUR
Počítačová učebňa 24 20 miest 70 EUR 8,75 EUR
Učebňa 27 16 miest 40 EUR 5 EUR
Učebňa 41 20-60 miest 140 EUR 17,50 EUR
Učebňa 51 30 miest 60 EUR 7,50 EUR
Učebňa 52 30 miest 40 EUR 7,50 EUR

 

Technické pomôcky a služby

    Cena/deň
Prezentačná technika dataprojektor, notebook, závesné plátno, flipchart 60 EUR

Sauna - infra (osoba)

90 minút, max 4 osoby 15 EUR
Kopírovanie strana 0,10 EUR
Práčovňa vlastné samopranie 2 EUR
Prenájom kuchynského servisu max. 40 osôb, poháre, šálky a pod. 10 EUR