Kontakty

Ing. Jana Jirsáková

Úsek prorektora pre kvalitu, Oddelenie kvality,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9269
SB 123

Referát analýz a stratégií

Mgr. Michal Šebeňa, PhD.

Oddelenie kvality, Referát analýz a stratégií,
odborný referent
+421 2 9010 9972
NB 114

Mag. Magdaléna Šebová, M. A.

Oddelenie kvality, Referát analýz a stratégií,
odborný referent
+421 2 9010 2031