Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

Prichádza nový Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a vylepšený Európsky parkovací preukaz. 

Inkluzívne a jednotné podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci celej Európskej únie (EÚ) - to je cieľom novej Smernice Európskeho parlamentu a rady (2023/0311/COD) o Európskom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím a Európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím.

Osoby so zdravotným postihnutím sa doteraz pri cestovaní v rámci krajín EÚ stretávali s množstvom prekážok. Jednotlivé členské krajiny EÚ väčšinou priznávali benefity a zľavy napr. v oblasti dopravy, športu, kultúry ... iba svojim občanom.
Cieľom novej legislatívy EÚ, ktorá zavádza európsky preukaz pre ľudí so zdravotným postihnutím a vylepšuje európsku parkovaciu kartu, bolo vyriešiť práve tieto situácie. Držitelia nových európskych preukazov budú mať rovnaké výhody spojené so štatútom osoby so zdravotným postihnutím aké platia aj pre občanov v členskom štáte, do ktorého vycestujú. Oba preukazy budú mať fyzickú aj digitálnu podobu.

V tomto smere aktuálne nastáva obdobie zavádzania pravidiel a spôsobu vydávania týchto európskych preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím jednotlivými členskými štátnym EÚ.