Šablóny dokumentov

E-mailový podpis

Návod na úpravu e-mailových podpisov

Formátovanie písma a zarovnanie číslic v e-mailovom podpise

Šablóny e-mailových podpisov s logom, v slovenskom a anglickom jazyku (.dotx)

Podpis - Univerzita Komenského - SK
Podpis - Univerzita Komenského - ENG

Podpis - Lekárska fakulta UK - SK
Podpis - Lekárska fakulta UK - ENG

Podpis - Právnická fakulta UK - SK
Podpis - Právnická fakulta UK - ENG

Podpis - Filozofická fakulta UK - SK
Podpis - Filozofická fakulta UK - ENG

Podpis - Prírodovedecká fakulta UK - SK
Podpis - Prírodovedecká fakulta UK - ENG

Podpis - Pedagogická fakulta UK - SK
Podpis - Pedagogická fakulta UK - ENG

Podpis - Farmaceutická fakulta UK - SK
Podpis - Farmaceutická fakulta UK - ENG

Podpis - Fakulta telesnej výchovy a športu UK - SK
Podpis - Fakulta telesnej výchovy a športu UK - ENG

Podpis - Jesseniova lekárska fakulta UK - SK
Podpis - Jesseniova lekárska fakulta UK - ENG

Podpis - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - SK
Podpis - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - ENG

Podpis - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - SK
Podpis - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - ENG

Podpis - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK - SK
Podpis - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK - ENG

Podpis - Fakulta managementu UK - SK
Podpis - Fakulta managementu UK - ENG

Podpis - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - SK
Podpis - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - ENG

Prezentácie

Šablóny prezentácie, pomer strán 16:9, slovenská a anglická verzia (.potx)

Univerzita Komenského v Bratislave - SK
Univerzita Komenského v Bratislave - EN

Lekárska fakulta UK - SK
Lekárska fakulta UK - EN

Právnická fakulta UK - SK
Právnická fakulta UK - EN

Filozofická fakulta UK - SK
Filozofická fakulta UK - EN

Prírodovedecká fakulta UK - SK
Prírodovedecká fakulta UK - EN

Farmaceutická fakulta UK - SK
Farmaceutická fakulta UK - EN

Fakulta telesnej výchovy a športu UK - SK
Fakulta telesnej výchovy a športu UK - EN

Jesseniova lekárska fakulta UK - SK
Jesseniova lekárska fakulta UK - EN

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - SK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - EN

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - SK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - EN

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK - SK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK - EN

Fakulta managementu UK - SK
Fakulta managementu UK - EN

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - SK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK  - EN

Šablóny prezentácie, pomer strán 4:3, slovenská a anglická verzia (.potx)

Univerzita Komenského v Bratislave - SK
Univerzita Komenského v Bratislave - EN

Lekárska fakulta UK - SK
Lekárska fakulta UK - EN

Právnická fakulta UK - SK
Právnická fakulta UK - EN

Filozofická fakulta UK - SK
Filozofická fakulta UK - EN

Prírodovedecká fakulta UK - SK
Prírodovedecká fakulta UK - EN

Farmaceutická fakulta UK - SK
Farmaceutická fakulta UK - EN

Fakulta telesnej výchovy a športu UK - SK
Fakulta telesnej výchovy a športu UK - EN

Jesseniova lekárska fakulta UK - SK
Jesseniova lekárska fakulta UK - EN

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - SK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - EN

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - SK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - EN

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK - SK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK - EN

Fakulta managementu UK - SK
Fakulta managementu UK - EN

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - SK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK  - EN

Pozvánka na podujatie

Šablóna pozvánky v slovenskom a anglickom jazyku (.potx)

Pozvánka - Univerzita Komenského v Bratislave – SK
Pozvánka - Univerzita Komenského v Bratislave – EN

Pozvánka - Lekárska fakulta UK – SK
Pozvánka - Lekárska fakulta UK – EN

Pozvánka - Právnická fakulta UK – SK
Pozvánka - Právnická fakulta UK – EN

Pozvánka - Filozofická fakulta UK – SK
Pozvánka - Filozofická fakulta UK – EN

Pozvánka - Prírodovedecká fakulta UK – SK
Pozvánka - Prírodovedecká fakulta UK – EN

Pozvánka - Pedagogická fakulta UK – SK
Pozvánka - Pedagogická fakulta UK – EN

Pozvánka - Farmaceutická fakulta UK – SK
Pozvánka - Farmaceutická fakulta UK – EN 

Pozvánka - Fakulta telesnej výchovy a športu UK – SK
Pozvánka - Fakulta telesnej výchovy a športu UK – EN 

Pozvánka - Jesseniova lekárska fakulta UK – SK
Pozvánka - Jesseniova lekárska fakulta UK – EN

Pozvánka - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – SK
Pozvánka - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – EN

Pozvánka - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK – SK
Pozvánka - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK – EN

Pozvánka - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK – SK
Pozvánka - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK – EN

Pozvánka - Fakulta managementu UK – SK
Pozvánka - Fakulta managementu UK – EN

Pozvánka - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – SK
Pozvánka - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – EN

Brožúra

Šablóna brožúry v slovenskom a anglickom jazyku (.potx)

Brožúra - Univerzita Komenského v Bratislave – SK
Brožúra - Univerzita Komenského v Bratislave – EN

Brožúra - Lekárska fakulta UK – SK
Brožúra - Lekárska fakulta UK – EN

Brožúra - Právnická fakulta UK – SK
Brožúra - Právnická fakulta UK – EN

Brožúra - Filozofická fakulta UK – SK
Brožúra - Filozofická fakulta UK – EN

Brožúra - Prírodovedecká fakulta UK – SK
Brožúra - Prírodovedecká fakulta UK – EN

Brožúra - Pedagogická fakulta UK – SK
Brožúra - Pedagogická fakulta UK – EN

Brožúra - Farmaceutická fakulta UK – SK
Brožúra - Farmaceutická fakulta UK – EN 

Brožúra - Fakulta telesnej výchovy a športu UK – SK
Brožúra - Fakulta telesnej výchovy a športu UK – EN 

Brožúra - Jesseniova lekárska fakulta UK – SK
Brožúra - Jesseniova lekárska fakulta UK – EN

Brožúra - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – SK
Brožúra - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – EN

Brožúra - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK – SK
Brožúra - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK – EN

Brožúra - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK – SK
Brožúra - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK – EN

Brožúra - Fakulta managementu UK – SK
Brožúra - Fakulta managementu UK – EN

Brožúra - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – SK
Brožúra - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – EN

Roll up

Šablóny pre roll-up univerzity, fakúlt a fakultných podujatí.
Šablóny vo formáte .AI sú k dispozícii na požiadanie.

Roll up - Univerzita Komenského v Bratislave – .PDF
Roll up podujatie - Univerzita Komenského v Bratislave – .PDF

Roll up - Lekárska fakulta UK – .PDF
Roll up podujatie - Lekárska fakulta UK – .PDF

Roll up - Právnická fakulta UK – .PDF
Roll up podujatie - Právnická fakulta UK – .PDF

Roll up - Filozofická fakulta UK – .PDF
Roll up podujatie - Filozofická fakulta UK – .PDF

Roll up - Prírodovedecká fakulta UK – .PDF
Roll up podujatie - Prírodovedecká fakulta UK – .PDF

Roll up - Pedagogická fakulta UK – .PDF
Roll up podujatie - Pedagogická fakulta UK – .PDF

Roll up - Farmaceutická fakulta UK – .PDF
Roll up podujatie - Farmaceutická fakulta UK – .PDF

Roll up - Fakulta telesnej výchovy a športu UK – .PDF
Roll up podujatie - Fakulta telesnej výchovy a športu UK – .PDF

Roll up - Jesseniova lekárska fakulta UK – .PDF
Roll up podujatie - Jesseniova lekárska fakulta UK – .PDF

Roll up - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – .PDF
Roll up podujatie - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – .PDF

Roll up - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK – .PDF
Roll up podujatie - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK – .PDF

Roll up - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK – .PDF
Roll up podujatie - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK – .PDF

Roll up - Fakulta managementu UK – .PDF
Roll up podujatie - Fakulta managementu UK – .PDF

Roll up - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – .PDF
Roll up podujatie - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – .PDF

Osobný list

Šablóny osobného listu rektora, prorektoriek a prorektorov UK (.dotx)

Osobný list rektora UK
Osobný list rektora UK - ENG

Osobný list prorektorky - prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
Osobný list prorektorky - prof. Mudr. Viera Štvrtinová, Phd. - ENG

Osobný list prorektorky - RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Osobný list prorektorky - RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. - ENG

Osobný list prorektorky - doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.
Osobný list prorektorky - doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. - ENG

Osobný list prorektora - prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Osobný list prorektora - prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - ENG

Osobný list prorektora - doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Osobný list prorektora - doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. - ENG

Osobný list prorektora - doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Osobný list prorektora - doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. - ENG

Osobný list prorektora - Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Osobný list prorektora - Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. - ENG

Osobný list kvestorky - Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
Osobný list kvestorky - Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. - ENG

Šablóny osobného listu dekaniek a dekanov fakúlt UK (.dotx)

Osobný list dekana - Lekárska fakulta UK
Osobný list dekana - Lekárska fakulta UK - ENG

Osobný list dekana - Právnická fakulta UK
Osobný list dekana - Právnická fakulta UK - ENG

Osobný list dekana - Filozofická fakulta UK
Osobný list dekana - Filozofická fakulta UK - ENG

Osobný list dekana - Prírodovedecká fakulta UK
Osobný list dekana - Prírodovedecká fakulta UK - ENG

Osobný list dekana - Pedagogická fakulta UK
Osobný list dekana - Pedagogická fakulta UK - ENG

Osobný list dekana - Farmaceutická fakulta UK
Osobný list dekana - Farmaceutická fakulta UK - ENG

Osobný list dekana - Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Osobný list dekana - Fakulta telesnej výchovy a športu UK - ENG

Osobný list dekana - Jesseniova lekárska fakulta UK
Osobný list dekana - Jesseniova lekárska fakulta UK - ENG

Osobný list dekana - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Osobný list dekana - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK - ENG

Osobný list dekana - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Osobný list dekana - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - ENG

Osobný list dekana - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Osobný list dekana - Evanjelická bohoslovecká fakulta UK - ENG

Osobný list dekana - Fakulta managementu UK
Osobný list dekana - Fakulta managementu UK - ENG

Osobný list dekana - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Osobný list dekana - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - ENG