Šablóny a logá na stiahnutie

Typografia

Bežná komunikácia a administratívna agenda

V prípade písomnej komunikácie a administratívnej agendy používame bežne dostupný font Corbel - nájdete ho v základnej sade písma MS Office – vo Worde, Outlooku či PowerPointe. Upozorňujeme na možnosť spresnenia formátovania číselných tvarov, odporúčame ho nastaviť na zarovnané. Takáto možnosť formátovania je dostupná aj v MS Outlook, vrátane nastavenia fontu e-mailového podpisu. Ako na to?

V prípade programu MS Excel odporúčame použiť písmo Calibri alebo Arial Narrow.

Ak existujú oprávnené technické prekážky, môžete použiť ľubovoľné, bežne dostupné bezpätkové písmo.


Propagačné materiály, vizuály, tlačoviny

Používanie nových písmových sád sa vzťahuje najmä na propagačné materiály ako sú plagáty, vizitky, alebo na oficiálnu korešpondenciu.

Písmo UK Sans bolo vytvorené špeciálne pre účely použitia vo vizuálnej identite Univerzity Komenského v Bratislave. Je to bezpätkové písmo s nízkym kontrastom v siedmich hrúbkach a širokou jazykovou podporou, ktoré vychádza z rímskej kapitály, tzv Capitalis Monumentalis. Toto písmo je nadpisové, využíva sa napríklad na propagačných materiáloch a tlačovinách (plagáty, brožúry, pozvánky, vizitky, publikácie...) a je súčasťou log Univerzity Komenského v Bratislave.

Na stiahnutie - FONT UK SANS


Súbor typografie Roboto je možné použiť na písanie dlhých textov, napríklad v propagačných materiáloch, oficiálnych univerzitných dokumentoch či tlačených publikáciách. Je doplnkovým písmom k fontu UK Sans. Toto písmo je voľne stiahnuteľné na webovej stránke Google Fonts.

Návod na inštaláciu fontu

V prípade otázok nás kontaktujte na dizajuniba.sk

Ukážka aplikácie novej vizuálnej identity