Šablóny a logá na stiahnutie

Typografia

Používanie nových písmových sád sa vzťahuje najmä na propagačné materiály ako sú plagáty, vizitky, alebo na oficiálnu korešpondenciu a administratívne dokumenty.

V prípade bežnej písomnej komunikácie a administratívnej agendy používame bežne dostupný font Corbel - nájdete ho v základnej sade písma MS Office – vo Worde, Outlooku či PowerPointe.

Upozorňujeme na možnosť spresnenia formátovania číselných tvarov, odporúčame ho nastaviť na zarovnané. Takáto možnosť formátovania je dostupná aj v MS Outlook, vrátane nastavenia fontu e-mailového podpisu.
Ako na to?


Písmo UK Sans bolo vytvorené špeciálne pre účely použitia vo vizuálnej identite Univerzity Komenského v Bratislave. Je to bezpätkové písmo s nízkym kontrastom v siedmich hrúbkach a širokou jazykovou podporou, ktoré vychádza z rímskej kapitály, tzv Capitalis Monumentalis. Toto písmo je nadpisové, využíva sa napríklad na propagačných materiáloch a tlačovinách (plagáty, brožúry, pozvánky, vizitky, publikácie...) a je súčasťou log Univerzity Komenského v Bratislave.

Na stiahnutie - FONT UK SANS


Súbor typografie Roboto je možné použiť na písanie dlhých textov, napríklad v propagačných materiáloch, oficiálnych univerzitných dokumentoch, publikáciách a podobne a je doplnkovým písmom k fontu UK Sans. Toto písmo je voľne stiahnuteľné na webovej stránke Google Fonts.

Návod na inštaláciu fontu

Ukážka aplikácie novej vizuálnej identity