Doktorandky a doktorandi UNESCO

FSEV UK

Aktuálne štúdium

  • Maďarová Zuzana, Mgr.: Politika historickej pamäti z rodovej perspektívy (školiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.)
  • Valach, Boris, Mgr. Bc.

Ukončené štúdium

  • Chládeková Michaela, Mgr., PhD.: Ľudské práva ako priorita zahraničnej politiky Európskej únie (školiteľka: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.)
  • Janková Kristína, Mgr., PhD.: Humanitarian intervention and Responsibility to Protect (školiteľ: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.)

FiF UK

Aktuálne štúdium

  • Prachárová, Veronika, Mgr.: Sledovanie v demokratických spoločnostiach, (školiteľ: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.), od 09/2016
  • Vicenová, Radka, Mgr.: Sledovanie v demokratických spoločnostiach, (školiteľ: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.), od 09/2016 

Ukončené štúdium

  • Kovanič Martin, M.A., PhD.: Sledovanie v demokratických spoločnostiach: prípadová štúdia Slovenska (školiteľ: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.), obhájené 08/2016

PraF UK

  • Blašková Barbora, Mgr.: Právo na ochranu zdravia ako súčasť sociálneho štatusu človeka. (školiteľ: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.)