Ľudia

doc. Mgr. Erik Láštic PhD.

UNESCO Kat.výchovy k ľudským právam UK
odborný administratívny zamestnanec, i.