Ľudia

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

Rektorát UK, UNESCO Kat.výchovy k ľudským právam UK
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Publikačná činnosť