Pole pôsobnosti

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského ako verejná vzdelávacia inštitúcia nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výučby a výskumu v odbore čínske štúdiá  a sinológia na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK.

Činnosť Konfuciovho inštitútu je zameraná nielen na študentov, ale aj na laickú a odbornú verejnosť. Jeho poslaním je sprostredkovanie znalostí z oblasti čínskeho jazyka a kultúry formou kurzov, seminárov a iných zaujímavých aktivít, ako sú napríklad prednášky, výstavy, premietanie filmov a i.  

V súlade so štatútom náplňou Konfuciovho inštitútu pri Univerzite Komenského v Bratislave je:

 

  • výučba čínskeho jazyka  na rôznych úrovniach a zabezpečenie čínskych multimediálnych učebných materiálov potrebných pre výučbu
  • profesionálne vzdelávanie učiteľov čínštiny na vysokých, stredných a základných školách
  • uskutočňovanie skúšok HSK a HSKK, ktoré predstavujú medzinárodne certifikované skúšky vedomostnej úrovne čínštiny pre zahraničných študentov čínskeho jazyka a ktorých garantom je Ministerstvo školstva ČĽR prostredníctvom HANBANU (Kancelárie pre výučbu čínštiny ako cudzieho jazyka), ako aj vydávanie príslušných certifikátov
  • poskytovanie informácií a konzultačných služieb ohľadom čínskeho vzdelávania, kultúry atď.
  • sprostredkovanie a realizácia rôznych jazykových aktivít  a kultúrnej výmeny medzi Slovenskom a Čínou
  • podpora výmenných akcií v oblasti kultúry, kultúrne aktivity a podujatia
  • spolupráca pri príprave praktických učebných materiálov čínštiny prispôsobených miestnym podmienkam
  • iné aktivity

Pre študentov a záujemcov o čínsky jazyk a kultúru bude k dispozícii rozsiahla knižnica inštitútu.