Štandardy informačnej gramotnosti

Štandardy informačnej gramotnosti pre pedagógov


Štandardy informačnej gramotnosti pre študentov

- všeobecné:

- odborové: