Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

odborný zamestnanec účtovníctva a financ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

docent

B29