Personnel

doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

docent

Comenius University in Bratislava, Comenius University Science Park

odborný zamestnanec účtovníctva a financ