Zamestnanci a doktorandi

prof. doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra genetiky

docent

+421 2 9014 2032
B1-519