Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 9680
B2-417