Personnel

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

docent

+421 2 9014 9680