Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie

profesor

+421 2 9014 2080
G-217