Personnel

prof. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie

profesor

+421 2 9014 2080