Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9014 9639
B2-204