Personnel

prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

profesor

+421 2 9014 9639

Comenius University in Bratislava, Comenius University Science Park

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane