Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Renáta Švubová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9014 9512
02/602 96 512
B2-128
stresová fyziológia rastlín