Personnel

doc. Mgr. Renáta Švubová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9014 9512
02/602 96 512