Zamestnanci a doktorandi

RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent (k úv. Dr.Sigmundovej)

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435
41435

Ing. Katarína Zárecká

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát investicií
odborná referentka
+421 2 9010 2090
+421918110092

MUDr. Maryam Zarinshad

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
1.dCH

Mgr. Melissa Záteková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
1.dFMX

Tomáš Zaťko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644
41644

Danka Zaťková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie, Referát objednávok a faktúr
odborný referent
+421 2 9014 2023
Prvá Predchádzajúca ... 671 672 [673] 674 675 ... Nasledujúca Posledná