Zamestnanci a doktorandi

JUDr. Petra Aláčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
1.dPRPx18

Mgr. Karolína Albertusová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_NiU

Mgr. Art. Richard Albrecht

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Odd. vrátnej a poriadkovej služby Mlyny
vrátnik

MUDr. Martin Alföldi, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Kristína Alföldiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dBTL

M.Sc. Nissrin Alharzali, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

Erika Állová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná