Zamestnanci a doktorandi

PhDr. Michal Trnka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziky,biofyziky,informatiky a telemedicíny

Odborný asistent LF UK Bratislava

+421 2 9011 9529
M17, STÚ 3. pochodie

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Dohoda

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Tajomník fakulty, Výpočtové stredisko

Správca edukačného portálu MEFANET

+421 2 9011 9529