Zamestnanci a doktorandi

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie

profesor vysokoškolský, univerzitný

043/2633 619
41619
Ústav farmakológie, BioMed, Malá Hora 4C, 3. poschodie, 4.45

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť

prodekan fakulty