Zamestnanci

Mgr. Martin Daňko PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9012 2069
02/592 44 114
č. 517 NB
Konzultačné hodiny Utorok: 12:15 - 13:00 Štvrtok: 16:00 - 16:45