Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9012 2069
02/592 44 114
č. 516 NB
Pondelok: 10:00 - 11:00
Utorok17:15 – 18:15