Zamestnanci

Mgr. Boris Bokor PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

02/602 96 200
B2-129

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9014 9200
02/602 96 200
B2-129