Zamestnanci

doc. RNDr. Mária Bohdalová , PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 453
Poznámka
Zaoberá sa problematikou využitia kvantitatívnych metód v oblasti finančných investícií so zameraním na vybrané prístupy využiteľné v súčasných ekonomických podmienkach. Ovláda programovanie v rôznych softvéroch, ako Wolfram Mathematica, IBM SPSS, SAS.
Publikačná činnosť