Vyhlásené výberové konania

Studia Academica Slovaca (uzávierka do 3.4.2023)

Výberové konanie na miesto RIADITEĽ

Katedra psychológie (uzávierka do 3.4.2023)

Výberové konanie na miesto VEDUCI KATEDRY

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie (uzávierka do 3.4.2023)

Výberové konanie na miesto VEDUCI KATEDRY

Katedra žurnalistiky (uzávierka do 3.4.2023)

Výberové konanie na miesto VEDUCI KATEDRY

Katedra maďarského jazyka a literatúry (uzávierka do 3.4.2023)

Výberové konanie na miesto VEDUCI KATEDRY

Katedra pedagogiky a andragogiky (uzávierka do 3.4.2023)

Výberové konanie na miesto VEDUCI KATEDRY

Katedra sociológie (uzávierka do 30.03.2023)

Výberové konanie na miesto DOCENT

Katedra marketingovej komunikácie (uzávierka do 30.03.2023)

Výberové konanie na miesto DOCENT

Katedra dejín výtvarného umenia (uzávierka do 30.03.2023)

Výberové konanie na miesto DOCENT