Profesorská prednáška: prof. Miloš Šrámek - Zobrazovanie ciev pomocou počítačovej tomografie

25. 4. 2012 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


11. 04. 2012 10.25 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V stredu 25. apríla 2012 sa o 17.00 hod. uskutoční v Aule UK ďalšia zo série celouniverzitných profesorských prednášok.

O zobrazovaní ciev pomocou počítačovej tomografie príde porozprávať prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Rakúskej akadémie vied.

Pozvánka