Zomrel dekan FiF UK prof. Martin Slobodník

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v nedeľu 14. apríla 2019 nás náhle opustil pán dekan prof. Martin Slobodník, PhD.


15. 04. 2019 14.27 hod.
Od: Filozofická fakulta UK

Prof. Martin Slobodník (1970 – 2019) bol absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave, vyštudoval čínsky jazyk a kultúru. Počas Nežnej revolúcie patril k aktívnym členom Študentského hnutia. Ako štipendista Humboldtovej nadácie absolvoval študijný pobyt na univerzite v Bonne. V roku 2016 bol vymenovaný za profesora v odbore orientálne jazyky a kultúry. Venoval sa dejinám čínsko-tibetských vzťahov a náboženskej politike v Číne a patril k najvýraznejším vedeckým osobnostiam Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

V rokoch 2007 – 2013 bol vedúcim Katedry východoázijských štúdií FiF UK. Od roku 2013 bol prodekanom pre rozvoj fakulty a informačné technológie, neskôr aj pre medzinárodné vzťahy. Dekanom bol od 1. februára 2019.

Prof. Slobodník sa zasadzoval o posilnenie úlohy univerzít v spoločenskom živote a zvlášť obhajoval prínos sociálnych a humanitných vied, ktoré podľa jeho názoru zohrávajú dôležitú rolu pri určovaní smerovania spoločnosti. Počas svojho krátkeho pôsobenia vo funkcii dekana Filozofickej fakulty UK presadzoval jej víziu ako modernej, transparentnej, flexibilnej nebyrokraticky fungujúcej a spoločensky angažovanej inštitúcie, ktorá by mala byť špičkou v oblasti vzdelávania i vedy na Slovensku. Žiaľ, k naplneniu mnohých svojich plánov sa už nedostal.

Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka s prof. Martinom Slobodníkom sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla 2019 o 9.30 hod. v Krematóriu. O 8.30 h bude na Vajanského nábreží pred Moyzesovou sieňou pristavený kĺbový autobus DPB na prepravu zamestnancov, ktorí sa chcú rozlúčky zúčastniť. Po skončení smútočného obradu je zabezpečený odvoz z krematória späť na Vajanského nábrežie.