Univerzita Komenského medzi najlepšími v regióne

Rebríček QS Emerging Europe and Central Asia Rankings University Rankings (QS EECA) od roku 2014 pravidelne hodnotí 300 vybraných univerzít z 24 európskych a stredoázijských krajín, ktoré patria medzi tzv. rozvíjajúce sa trhové ekonomiky. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v ňom opakovane potvrdila svoje miesto medzi najlepšími univerzitami. Rebríček zostavuje britská spoločnosť QS Quacquarelli Symonds.


Podľa aktuálneho hodnotenia UK obsadila 45. miesto v regióne a spomedzi slovenských univerzít získala najlepšie umiestnenie (Slovenská technická univerzita v Bratislave obsadila 58. miesto, Technická univerzita v Košiciach 100. miesto, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 134. miesto, Žilinská univerzita v Žiline 151. – 160. miesto, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 161. – 170. miesto).

Univerzity sú hodnotené podľa nasledujúcich desiatich parametrov:
medzinárodné akademické renomé (30 %) a hodnotenie zamestnávateľov (30 %), pomer pedagogických pracovníkov a denných študentov (10 %), miera medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu (10 %), webový impakt faktor (5 %), citačný ohlas (5 %), podiel akademických zamestnancov s PhD. titulom na celkovom počte pedagogických a vedeckých pracovníkov (5 %), citačný ohlas (5 %), podiel zahraničných študentov (2,5 %) a podiel akademických a vedeckých pracovníkov zo zahraničia (2,5 %).