Nahlasovanie spamu a phishingových emailov


Prichádzajúce e-maily na UK prechádzajú viacerými kontrolnými mechanizmami na zachytávanie spamu - nevyžiadanej pošty a tzv. phishingových správ - teda takých, ktoré sa podvodom snažia získať Vaše osobné údaje, heslá či dokonca prístupy k internet bankingu.

Predsa sa môže stať, že takéto maily nebudú odchytené a dostanú sa Vám do Doručenej pošty. Alebo naopak, správa ktorá nie je nebezpečná skončí vo Vašom priečinku Nevyžiadanej pošty.

V oboch prípadoch Vám pomôže nový návod Nahlasovanie SPAMu a PHISHINGu, kde sa dozviete ako označiť nevyžiadanú poštu aj ako mylne označenú nevyžiadanú poštu "omilostiť". 

Nahlásením nevyžiadanej pošty, phishingu alebo mylne zaradenej správy pomôžete nastaviť filtre tak, aby sa k Vám aj vašim kolegom dostala len taká pošta, ktorá je pre Vás naozaj určená.

Návod na nahlasovanie SPAMu a PHISHINGu