Naša univerzita

Future doctors, be kind to patients, says distinguished...15. 01. 2024

Professor S. Ali Mirjalili, from University of Auckland in New Zealand is a very important representative of contemporary world anatomy, specialist in clinical...

Študent farmácie chce vytvoriť liek na afty 12. 01. 2024

Je piatakom na Katedre galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. V rámci diplomovej práce vyvíja liek na afty, pričom v tejto oblasti by rád...

LF UK má špecializačné štúdium čeľustnej ortopédie, využíva...08. 01. 2024

Mať rovné zuby je dnes trendom, zubné strojčeky však už nenosia len tínedžeri, ale siaha po nich aj čoraz viac dospelých. Dopyt po špecialistoch v ortodoncii...

Po slovensky naučili stovky ukrajinských zdravotníkov 05. 12. 2023

Lekárska fakulta UK výrazne prispela k tomu, aby sa ukrajinskí zdravotníci a zdravotníčky čím skôr dostali do nášho zdravotníckeho systému. Na špecializovaných...

VEDEC ROKA 2022 MARTIN ŠKOVIERA: MATEMATIKA MÁ SVOJU...27. 11. 2023

Profesor Martin Škoviera získal ocenenie Vedec roka 2022 za prelomové práce v oblasti teórie grafov. Ako však sám skromne zdôrazňuje, cena patrí aj všetkým...

French Erasmus Student in Bratislava: I was pleasantly...24. 11. 2023

Gabrielle Tardiou from Lyon in France is an Erasmus student in Bratislava this semester. What are her impressions?

„Vysoký cukor nebolí, bohužiaľ však potichu poškodzuje...14. 11. 2023

14. novembra si každý rok pripomíname Svetový deň diabetu, ktorý je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou...

Demograf Branislav Bleha: Ak by deti mohli chodiť do...13. 11. 2023

Slovensko má problém s pôrodnosťou, populácia starne. Kritická je okrem iného nedostatočná podpora mladých rodín či matiek zo strany štátu. Mnohé mladé ženy...

Príbeh študenta: Doktor má mať vyššie úmysly ako peniaze20. 10. 2023

Je ešte len v treťom ročníku všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK, no už teraz má za sebou mnoho úspechov. Medik Tomáš Krištof už ako prvák zostrojil...

VYRASTÁ TU NOVÁ GENERÁCIA PRE VÝUČBU VÝTVARNEJ ČI HUDOBNEJ...23. 08. 2023

Katedra hudobnej výchovy a Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK pripravujú budúcich učiteľov a učiteľky výtvarnej a hudobnej výchovy pre základné...

BUDOVY DRUŽBY ZDOBIA JEDINEČNÉ MOZAIKY16. 08. 2023

Budovy internátu Družba skrývajú viacero monumentálnych umeleckých diel. Pochádzajú zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia a vznikli priamo počas...

Martin Činovský: Nesmiem sa pomýliť07. 08. 2023

Výtvarník Martin Činovský ocenenia za svoju známkovú a inú grafickú tvorbu už takmer nevie spočítať. Najkrajšia známka roka, Najkrajšia známka sveta,...

Fotografia opisuje to, čo vidíme, matematika popisuje...02. 08. 2023

Petra Macková je absolventkou doktorandského štúdia odboru matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Okrem toho, že ju veľmi baví matematika,...

Gymnik. Kultúrna značka UK26. 07. 2023

Folklórny súbor Gymnik je kultúrnou značkou Univerzity Komenského. Vznikol už v roku 1964 na Fakulte telesnej výchovy a športu UK a dlhodobo patrí medzi...

Unikátna technológia, ktorá pomôže pri umelom oplodnení24. 07. 2023

Problém s neplodnosťou ročne postihuje viac ako 48 miliónov párov po celom svete. Vďaka výskumu troch univerzít – UPJŠ v Košiciach, UK v Bratislave a MU v Brne...