Naša univerzita

Budova na Gondovej by mohla dávať interaktívne hodiny...27. 10. 2020

Predstavte si situáciu, že by ste chceli niekoho oboznámiť s turbulentnými dejinami Slovenska v 20. storočí v autentických priestoroch, no dal by vám na to len...

Využívajme naše univerzitné budovy, vráti sa nám to23. 10. 2020

Ak by raz univerzita nemusela riešiť rekonštrukciu svojich budov a nebola by limitovaná peniazmi, sníva o športových zónach pre študentov v Mlynskej doline či...

Ako dodržať akademickú etiku pri písaní vedeckých a...21. 10. 2020

Ak sa o pár rokov nechcete brániť tým, že napriek všetkým výhradám ste svoju záverečnú prácu napísali predsa „lege artis“, príp. ju na počítači za vás...

Katedra geológie a paleontológie PriF UK: Za kamennými...21. 08. 2020

„Geológia je životný postoj,“ ozve sa docentka Natália Hlavatá Hudáčková, keď vidí, ako s fotografom na dlhej chodbe vedúcej k jej pracovni obzeráme parapetné...

Moderná škola by žiakov nemala pripravovať len do pracovnej...20. 08. 2020

Keď som ho na konci rozhovoru o problémoch slovenského školstva poprosila o pozitívnu bodku, na chvíľu sa odmlčal. „Ja by som súčasný stav v našom školstve...

Ohrozenie výučby na univerzite pred 76 rokmi18. 08. 2020

Pokiaľ sa v súčasnosti boríme s pandémiou nového koronavírusu, pred takmer 81 rokmi svet zasiahla oveľa ničivejšia pohroma – druhá svetová vojna. S tým...

In the future, knowledge will be an obsolete idea10. 08. 2020

Professor Sugata Mitra from India is a world-renowned visionary in the field of education and technology. This is not only because of his TED talks on this...

Už teraz viem, čo budem robiť, keď vyhorím05. 08. 2020

Práva a povinnosti študenta, obzvlášť toho vysokoškolského, sú oveľa pestrejšie, než si viacerí z nás dokážu predstaviť. O tom, ako sa dá meniť systém počas...

Dajme deťom príležitosť objavovať, nehrajme sa pred nimi na...27. 07. 2020

Hoci bol začiatok 80. rokov a svet stále delila železná opona, na Matematicko-fyzikálnu fakultu UK (dnes Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK) už vtedy...

Ako nás pandémia vyskúšala z pripravenosti v IT prostredí20. 07. 2020

Deň, keď sa rozhodlo o prerušení prezenčnej výučby a niektorí študenti na chvíľu uverili v začiatok nečakaných prázdnin – tak vojde do našich univerzitných...

Výnimočná situácia priniesla inovácie16. 07. 2020

Zaujíma vás, ako dištančné vzdelávanie zvládli fakulty, ktoré sa vzhľadom na špecifické potreby ponúkaných študijných programov nemohli vo výučbe spoľahnúť len...

Výučba vystúpila z tieňa vedy a výskumu. Vráti sa späť?13. 07. 2020

„Vysokoškolskí učitelia sú viac zapálení pre svoj predmet ako taký než pre jeho výučbu. Väčšina z nich sa viac identifikuje s rolou výskumného pracovníka než s...

Skúsenosť s dištančným vzdelávaním určite zužitkujeme09. 07. 2020

Ako pandémia nového koronavírusu ovplyvnila štúdium na najväčšej slovenskej univerzite? Zaobišlo sa „prepnutie“ z prezenčného do dištančného režimu bez...

Vedeli ste, že...? Digitalizáciu nášho školstva...07. 07. 2020

Obdobie uplynulých mesiacov nás donútilo stať sa viac „digitálne pozitívnymi“. Verím, že sa to významne podpíše na procese výučby a výskumnej práci, lebo sa...

Po balete mi pripadá veľa vecí veľmi jednoduchých29. 06. 2020

Keď bude na dôchodku, plánuje si kúpiť a stavať modelovú železnicu. Zatiaľ mu však bežný deň vypĺňa až príliš veľa aktivít, takže voľného času mu nazvyš...