Identifikácia s inštitúciou a well-being študentov UK

Oblasť výskumu: Psychológia


Zhoršujúci sa well-being študentov a strata ich identity po pandémii sa ukazujú ako čoraz väčší problém v univerzitnom prostredí. Cieľom práce bude zistiť, či existuje vzťah medzi konštruktom identity a well-beingu. Výsledky pomôžu UK v nastavovaní stratégie zvyšovania identifikácie študentov a vytváraní zdravšieho prostredia pre štúdium.

O výskume

Výskumný tím sa zameriava na to, ako študenti vnímajú seba v prostredí univerzity a fakulty a ako sa s univerzitou a fakultou identifikujú. Okrem toho nás zaujíma to, ako vnímajú svoju osobnú pohodu celkovo a v prostredí univerzity. Výsledky našej práce môžu pomôcť v nastavovaní stratégie zvyšovania identifikácie študentov a vytváraní zdravšieho prostredia pre štúdium.

Ako sa môžete zapojiť do výskumu?

Dotazník je určený všetkým študentom Univerzity Komenského, ktorí sa nachádzajú v bakalárskom alebo magisterskom stupni.
Dotazník môžete vyplniť tu.

Ak budete mať záujem zapojiť sa do ďalšieho výskumu, ktorý budeme realizovať formou online fókusových skupín, zanechajte nám na konci výskumu Vašu e-mailovú adresu a my Vás budeme kontaktovať.

Výskum je schválený Etickou komisiou Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Vyplnením dotazníka súhlasíte so spracovaním osobných údajov, pričom dáta budeme využívať len na výskumné účely a v anonymizovanej forme.

Výskumný tím

Erik Ďurej, Mgr. Lucia Valjentová, doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.