Univerzita Komenského umožní študentom predčasné odubytovanie

Bratislava 6. apríla 2020: Univerzita Komenského umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne na najväčšej slovenskej univerzite podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.


„Univerzita Komenského berie situáciu mimoriadne vážne a zodpovedne. Spolu so Slovenskou technickou univerzitou sme už v nedeľu 8. marca 2020 rozhodli o prerušení prezenčnej výučby. Krátko nato sme uzavreli internáty, ktoré sú rizikovým prostredím s vysokou koncentráciou ľudí z celého Slovenska aj zo zahraničia. V súčasnosti prednášky aj skúšanie pokračujú dištančne. Mnohí naši študenti si však v izbách nechali študijné materiály či podklady k diplomovým prácam alebo budú chcieť po úspešných štátniciach nastúpiť do práce, preto im umožníme v prísnom režime mimoriadnych hygienických opatrení vyzdvihnúť si svoje osobné veci,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Harmonogram odubytovania zabezpečí, aby každý deň na internáty prišiel len limitovaný počet študentov a počet ľudí neprekročil koncentráciu jeden človek na 25 m². Študenti môžu vstúpiť len v rúškach a rukaviciach, v prípade potreby bude dostupná dezinfekcia. Vstup do areálu nebude umožnený osobám s príznakmi respiračného ochorenia. Každá osoba je povinná pri vstupe do areálu odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým deklaruje, že nemá vedomosť, že by v posledných 14 dňoch prišla do kontaktu s osobou, u ktorej je podozrenie na ochorenie COVID-19. Všetky povrchy budú internáty pravidelne a intenzívne dezinfikovať.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu nepredpokladá univerzita obnovenie prezenčnej výučby do leta. Keďže však prednášky, štátnice aj obhajoby pokračujú naďalej, univerzitu každý deň oslovovali desiatky študentov so žiadosťou o možnosť vyzdvihnutia si študijných materiálov. Zároveň mnohí študenti oboch lekárskych fakúlt, farmaceutickej fakulty aj prírodovedeckej fakulty pomáhajú v prvej línii – vo vstupných filtroch, v lekárňach alebo pri testovaní vzoriek. V prípade potreby rozšírenia týchto opatrení budú títo študenti potrebovať ísť do svojich izieb a vyzdvihnúť si špeciálne oblečenie, ktoré sa často zhotovuje na mieru. Študenti univerzity okrem pomoci v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach či na telefonických linkách NCZI organizujú psychologickú pomoc pre ďalších študentov, pripravujú projekt duchovného poradenstva alebo stráženia detí zdravotníkom v prvej línii. Ďalšie skupiny študentov rozbehli tlač ochranných štítov či pracujú na prístrojoch na pomoc dýchaniu. Vo Vedeckom parku UK pracujú vedci z Prírodovedeckej fakulty UK a Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV na odhalení úplnej genetickej informácie nového koronavírusu u nás.

„Keďže sme najväčšou slovenskou univerzitou a naši študenti pochádzajú z celého Slovenska a z 87 krajín sveta, verím, že naša rýchla reakcia a pohotové opatrenia začiatkom marca prispeli k redukovaniu šírenia nákazy. V súčasnosti pracujeme dištančne, v čoraz viac odboroch sa nám už darí zabezpečovať prednášky a cvičenia plnohodnotne na diaľku. Zároveň sme pod heslom Univerzita Koná rozbehli množstvo aktivít zameraných na pomoc v prvej línii. Ďakujem všetkým študentom a zamestnancom, ktorí v tomto boji pomáhajú,“ dodal rektor Števček.