Dištančná metóda výučby na UK

Metodický pokyn na používanie systémov Moodle a MS Teams v dištančnom vzdelávaní na UK

Z dôvodu dodatočného predĺženia prerušenia prezenčnej výučby pripravila prorektorka pre vzdelávanie v spolupráci s prorektorom pre úsek knižničných a informačných systémov a služieb Metodický pokyn na používanie systémov Moodle a MS Teams v dištančnom vzdelávaní na UK.

MS Teams

Pripravili sme pre Vás videonávody, ktoré detailne predvádzajú všetko, čo potrebujete vedieť.

MS Teams pre študentov (10:38)

MS Teams pre učiteľov (44:01)

MS Teams pre učiteľov (skrátené) (27:36)

MS Teams videotutoriály - súbor krátkych, špecifických videí (po anglicky)

 

Inštalačné balíky programu MS Teams nájdete tu - stránka by Vám mala ponúknuť inštalačného klienta podľa Vášho systému.

Moodle

Moodle je k dispozícii všetkým učiteľom aj zamestnancom UK pre zlepšenie kvality výučby. Pre pomoc s vytvorením vlastného kurzu a získanie ďalších informácií kontaktujte správcu služby: moodleuniba.sk.

Základné informácie nájdete priamo v informačnom paneli univerzitného Moodle na adrese moodle.uniba.sk

Kurz Úvod do Moodle - Jar 2020 Vás prevedie základnými otázkami od žiadosti o vytvorenie kurzu po základnú štruktúru a úpravy aktivít.

NOVÉ! Metodická príručka pre učiteľov Ako na online vzdelávanie je zhrnutie základu dištančného vzdelávania a jeho základných rozdielov od vzdelávania prezenčného. Na čo si dať pozor? Ako motivovať študentov? Ako štrukturovať výučbu? Materiál sa zaoberá aj dôležitým aspektom online výučby, ktorým sú autorské práva a licenčné podmienky elektronických výučbových materiálov.

Otázky, pripomienky a podnety

Máte otázky, pripomienky alebo podnety na zlepšenie technického alebo metodického zabezpečenia dištančnej výučby? Podeľte sa s nimi prostredníctvom tohto formulára.