Podpora dištančného vzdelávania

Ako na dištančné vzdelávanie


UČITEĽ

ŠTUDENT

Metodické príručky

 • Metodika online vzdelávania
  špecifiká dištančného vzdelávania oproti vzdelávaniu prezenčnému. Táto príručka pre učiteľov obsahuje zhrnutie základu dištančného vzdelávania a jeho hlavných rozdielov od prezenčného vzdelávania. Na čo si dať pozor? Ako motivovať študentov? Ako štrukturovať výučbu? Materiál sa zaoberá aj dôležitým aspektom online výučby, ktorým sú autorské práva a licenčné podmienky elektronických výučbových materiálov. Ak začínate s online vzdelávaním a rozhodujete sa, ktorý nástroj využiť, prečítajte si najprv tento materiál.
 • Metodika online skúšania
  špecifiká online skúšania. Táto príručka má slúžiť ako praktický návod, ako skúšať a testovať študentov v online prostredí. Napriek tomu, že základný princíp sa prechodom do online prostredia nemení, nemôžeme skúšanie v bežných prezenčných podmienkach výučby presunúť v rovnakej forme do online priestoru a očakávať, že všetko bude prebiehať rovnako. Online skúšanie má svoje špecifiká a svoje pravidlá, ktoré sú zhrnuté v prvých kapitolách tejto príručky. Ďalej tu nájdete techniky formatívneho hodnotenia a formy skúšania s konkrétnymi príkladmi využiteľnými v online priestore.

Návody

 • Moodle
  Videonávody pre učiteľov a študentov, ako pracovať s Moodle.
 • Teams
  Videonávody pre učiteľov a študentov, ako pracovať s Teams.
 • Youtube kanál MS pre školstvo
  Zbierka záznamov z webinárov a prezentácií na rozličné témy, ktoré sa týkajú vzdelávania a možností, ktoré ponúka aj univerzitný balík O365.

Podpora na fakultách

Tu nájdete zoznam katedrových koordinátorov, ktorí Vám vedia pomôcť s technickým problémom na Vašej katedre. Zoznam je prístupný pre pedagógov a pre jeho zobrazenie je potrebné sa prihlásiť Uniba kontom a celouniverzitným heslom.

Prieskumy o dištančnej výučbe na UK

Prieskumy v akademickom roku 2020/2021

Dištančná výučba v ZS 20/21 - učitelia (.pdf, 1 299 kB)

Dištančná výučba v ZS 20/21 - študenti (.pdf, 526 kB)

 

Prieskumy v akademickom roku 2019/2020

Dištančná výučba v LS 19/20 - učitelia (.pdf, 563 kB)

Dištančná výučba v LS 19/20 - študenti (.pdf, 2,2 MB)