Koronavírus: Univerzita Komenského v Bratislave pomáha

Pomoc medikov pri diagnostike a v call centrách

Viac ako 230 študentov medicíny UK pomáha v aktuálnej situácii v boji s koronavírusom na infolinkách v callcentrách a desiatky študentov sa hlásia ako dobrovoľníci do nemocníc a lekární. Pedagógovia LF UK a JLF UK sa snažia pomáhať pri diagnostike, kde naša bratislavská lekárska fakulta pracuje na spustení laboratórnej diagnostiky infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19 metodikou PCR vo Vedeckom parku UK. Medici tiež participujú na tvorbe webu martinskej nemocnice korona.unm.sk. Pod koordináciou doktoranda Martina Hanka prekladajú odborné zahraničné publikácie do slovenčiny a pravidelne aktualizujú novinky o manažmente liečby pacientov s koronavírusom. Koordinujeme aj aktivity ďalších slovenských študentov, ktorí študujú v zahraničí a teraz sú doma na Slovensku a chcú pomáhať.

Pomoc lekárnikom a lekárňam

Študenti farmácie vytvorili iniciatívu Študenti farmácie pomáhajú lekárňam, aby sa po dohode s lekárňami zapojili do dobrovoľníckej činnosti a pomohli im v tejto náročnej situácii. Študenti môžu pomáhať pri rôznych činnostiach akými sú príprava IPL a dispenzácia pre skúsenejších, ale aj príjem liekov, pomoc v sklade či sanitácia. Slovenská lekárnická komora bude zhromažďovať požiadavky zo strany lekární a v prípade záujmu informuje študentov, ktorí o túto činnosť prejavili záujem.

Online škola programovania

Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v rámci O.Z. Trojsten vymysleli a vytvorili náhradný program vzdelávania pre žiakov základných a stredných škôl. Kurzy sú rozdelené do viacerých kategórií, na svoje si tak môže prísť každý – od úplných začiatočníkov až po ostrieľaných programátorov. Väčšina aktívnych členov programu sú práve študenti FMFI UK, ale aj študenti z Fakulty informatiky a informačných technológií STU či študenti z Brna, Prahy, Anglicka alebo Kanady.


Psychologická poradňa Univerzity Komenského

Zmeny, ktoré už teraz priniesla do našich životov epidémia koronavírusu, prežíva a pociťuje každý z nás inak. Mnohí cítia strach, zažívajú stres alebo úzkosť z izolácie. Ak sa chcete s niekým porozprávať či poradiť, kolegovia z Psychologickej poradne UK sú tu pre vás. Pridali sa k nim aj dobrovoľníci – študenti psychológie z UK, ktorí pod supervíziou skúsených terapeutov pomáhajú svojim spolužiakom.

Ak ich chcete kontaktovať, vyplňte tento FORMULÁR. Nemusíte byť na všetko sami

Duchovné poradenstvo

Sila ľudstva tkvie vo vzájomnej pomoci. Nemusíte byť evanjelikom, ak nás chcete osloviť, nemusíte byť ani veriaci, aby sme našli porozumenie. Umenie života sa rozvíja v pomoci iným.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK pripravila program duchovného poradenstva pre všetkých, ktorí cítia potrebu zdieľať svoje emócie, hľadajú odpovede na zložité otázky alebo im chýba obyčajná ľudská blízkosť.

POTREBUJEM SA POROZPRÁVAŤ

Darovanie krvi

V dôsledku mimoriadnej situácie zaznamenáva Národná transfúzna služba SR (NTS SR) veľký pokles darcov krvi. Vyzývame preto nielen pravidelných darcov krvi, ale aj tých, ktorí čakali na „správnu chvíľu“, aby sa nebáli a prišli darovať krv. Krv môžete darovať od pondelka do piatku počas odberových hodín, stačí, ak zavoláte a objednáte sa na presný čas. Výzva platí pre všetky regióny Slovenska.


CHCEM DAROVAŤ KRV

Právna pomoc

V aktuálnej situácii vo vyššej miere potrebujú právnu pomoc aj tí, ktorí si služby advokáta nemôžu dovoliť. Preto sa študenti Právnickej fakulty UK a ochotní advokáti spojili a rozhodli sa bezplatne vypracovať písomnú právnu analýzu v rámci online študentskej právnej poradne. Študentská právna poradňa má na fakulte už niekoľkoročnú tradíciu, avšak tentokrát budeme musieť osobné stretnutie vymeniť za online priestor.


POTREBUJEM POMOC PRÁVNIKA