Ako môžeme pomôcť aj my?

Univerzita Komenského vyjadruje plnú podporu a solidaritu Ukrajincom. Preto sa rozhodla pomáhať najmä obyvateľom z Ukrajiny, ktorí u nás hľadajú útočisko. Každý z nás sa však môže podieľať na pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou. Ako? To sa dozviete v nasledujúcich bodoch.


POSKYTNUTIE UBYTOVANIA

Možno poznáte rodinných príslušníkov ukrajinských študentov a zamestnancov, ktorí potrebujú nezištnú pomoc. Ak chcete ubytovať rodinných príslušníkov ukrajinských študentov a zamestnancov, obráťte sa na mail ukrajinauniba.sk. V prípade, že máte alebo viete o niekom, kto má k dispozícii miesto na ubytovanie, obráťte sa na ktopomozeukrajine.sk alebo pomocpreukrajinu.sk.

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zbierky pre Ukrajinu sa na internátoch Mlyny UK organizujú každý deň vo vestibule Šturáku od 20.30 h do 21.15 h. Na Instagrame jedného z našich študentov @vladyslav.ytsk sa dozviete bližšie informácie. Zbierka pre Ukrajinu sa na internátoch Družba UK koná v študovni D2. Bližšie informácie u študenta Adama Drexlera - drexler301gmail.com. Vo všeobecnosti vám k zbierkam odporúčame jediné – okrem sledovania zbierok by ste si mali zistiť, na čo sa zameriavajú. Sklady sa totiž napĺňajú a miesta je málo. Ak chcete pomôcť, ale daná zbierka má už plné kapacity, pozrite si inú zbierku alebo veci uskladnite doma a prispejte pri ďalšej oznámenej zbierke.

DOBROVOĽNÍCI

Pomocníkov nikdy nie je dosť a ak teda máte čas a chuť priložiť ruku k dielu, v Zrkadlovom háji môžete pomôcť ako dobrovoľníci pri triedení vyzbieraných vecí. Bližšie informácie sa dozviete na telefónnom čísle +421 2 68 29 92 00 alebo na instagramovom profile @misia_osobnosti_kuriermi

FINANČNÁ POMOC

Finančne viete prispieť taktiež na stránke ktopomozeukrajine.sk. Ak máte k dispozícii auto, na stránke sa nachádza formulár aj o poskytnutí dopravy, vďaka ktorému môžete pomôcť. Čo sa týka dopravy, odporúčame si ju najprv zaistiť, až potom ísť k ukrajinským hraniciam.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

K dispozícii je aj Psychologická poradňa UK, kde môžete kontaktovať psychológov priamo (uniba.sk/sluzby/psychologicka-poradna). Pre osobné stretnutie bude k dispozícii Podporná skupina určená všetkým študentom a zamestnancom UK, ktorí sa cítia byť zasiahnutí konfliktom na Ukrajine, priamo na Mlynoch UK, ADR, ktorá má naplánované prvé stretnutia na pondelok 28. 2. o 16.30 h a štvrtok 3. 3. o 15.30 h. Záujemcovia sa nahlasujú na mail ppvrec.uniba.sk. Okrem toho sú k dispozícii aj krízové intervencie @ligazadusevnezdravie a @ipcko.

DUCHOVNÉ PORADENSTVO

Ak sa chcete porozprávať o duchovnejších témach alebo o všetkom, čo vás v súčasnej dobe trápi, obráťte sa na @EBF UK.

DAROVANIE KRVI

Červený kríž organizuje mobilný odber krvi, kde v prípade záujmu môžete pomôcť aj touto formou. Viac informácií nájdete na instagramovom profile @slovak_red_cross alebo redcross.sk.

Postavme sa spoločne násiliu a podajme pomocnú ruku tým, ktorí nás potrebujú najviac. Ukážme kúsok ľudskosti aj v týchto neľahkých časoch.