Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie

Verejné pripomienkovanie bude prebiehať do 3. 8. 2020.


Univerzita Komenského v Bratislave ako žiadateľ v rámci dopytovej výzvy OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Zavedenie moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie do portálu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave" na verejné pripomienkovanie.

Cieľom projektu je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou s prihliadnutím na súčasné trendy využívania moderných informačných, komunikačných technológií a inovatívnych riešení.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Zavedenie moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie do portálu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave“ sa uskutoční od utorka 21. 7. 2020 do 3. 8. 2020, 23:59 hod., čo predstavuje 10 pracovných dní. Počas tohto obdobia je možné zasielať pripomienky v nižšie priloženom dokumente „Formulár na pripomienkovanie“.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v uvedenom formulári na e-mailovú adresu peter.balcouniba.sk do 3. 8. 2020, 23:59 hod.

Štúdia uskutočniteľnosti, príloha a vypracovaná analýza celkových nákladov na vlastníctvo - TCO sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch:

Štúdia uskutočniteľnosti (.pdf, 1897 kB)

Príloha k štúdii uskutočniteľnosti (.pdf, 79 kB)

Analýza celkových nákladov na vlastníctvo (.xlsx, 136 kB)

Formulár na pripomienkovanie (.xlsx, 13 kB)