Aktuality

Vyhodnotenie súťaže "Čo pre mňa znamená šťastie?"10. 03. 2023

13. marca 2023 (pondelok) o 15.00 h, zasadačka A012, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Požiadajte o grant na svoju aktivitu, ktorou popularizujete...09. 03. 2023

Nadácia ESET aj tento rok otvára grantovú výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu a úspešným žiadateľom rozdelí sumu 30-tisíc eur. Cieľom výzvy je...

ODŠTARTOVALA KAMPAŇ PROTI SEXUÁLNEMU OBŤAŽOVANIU06. 03. 2023

Cieľom Univerzity Komenského v Bratislave je podporovať bezpečné, inkluzívne a rešpektujúce pracovné a študijné prostredie. S tým súvisí snaha predchádzať a...

Od filozofie k právu, od mytológie k teológii a od...01. 03. 2023

Dňa 24. februára 2023 sa uskutočnil v poradí už ôsmy a zároveň posledný pracovný workshop multidisciplinárneho projektu Paradigmatické zmeny v nazeraní na...

Výsledky študentskej „Mikulášskej ankety“ 24. 02. 2023

Oddelenie kvality UK pripravilo v spolupráci so zástupcami študentov v Akreditačnej rade UK Mikulášsku anketu pre študentov a študentky. Tá sa týkala...

Výrazné zľavy na produkty Samsung pre ľudí z UK23. 02. 2023

Univerzita Komenského sa zapojila do exkluzívneho programu benefitov od spoločnosti Samsung. Vďaka nemu môžu zamestnanci a zamestnankyne, ale aj študenti a...

NA UK BOL INŠTALOVANÝ UNIKÁTNY ANALYZÁTOR IÓNOV17. 02. 2023

V rámci projektu UK a STU „Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)“, ktorý je spolufinancovaný Európskou...

Prihláste sa do súťaže Veľvyslanectvo mladých15. 02. 2023

Ak študujete na vysokej škole, môžete sa so svojím projektom prihlásiť do súťaže Veľvyslanectvo mladých. Každoročne ju pripravuje agentúra Star production,...

PILOTNÝ MONITORING OFICIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UNIVERZITY...06. 02. 2023

Koncom decembra 2022 zorganizoval tím zodpovedný za impementáciu Plánu rodovej rovnosti UK pilotný monitoring oficiálnej komunikácie našej univerzity z rodovej...

Naturalizmus a jeho podoby v dejinách filozofie03. 02. 2023

Dňa 24. 1. 2023 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského konal už ôsmy workshop v rámci projektu APVV „Naturalizmus ako univerzálny filozofický...

Storočnica rumunského jazyka a kultúry na Univerzite...19. 12. 2022

Katedra romanistiky Univerzity Komenského v Bratislave tento rok oslavuje 100. výročie výučby rumunského jazyka a kultúry. Rumunčina je vôbec prvý románsky...

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM PROFESORKY ZDEŇKY ĎURAČKOVEJ 08. 12. 2022

Zablahoželať našej kolegyni a priateľke k osemdesiatym narodeninám bolo pre nás veľkou cťou

Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej získal Miroslav Baláž08. 12. 2022

Po dvoch rokoch, v ktorých boli ceny a štipendiá dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej (ďalej LSR) odovzdávané online, prebehol ceremoniál k 7. ročníku dňa 6. 12....

Exkurzia študentov FM UK v UNO CITY vo Viedni05. 12. 2022

Viedenské medzinárodné centrum, známe pod skratkou UNO CITY, je jedným zo štyroch oficiálnych sídiel Organizácie Spojených národov (OSN), pričom ďalšie sa...

Konal sa workshop „Spoločnosť a príroda“28. 11. 2022

V poradí siedmy workshop v rámci projektu APVV „Naturalizmus ako univerzálny filozofický program“ riešil otázky vzťahu spoločnosti a prírody.