Aktuality

Získali sme ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 202231. 10. 2023

Univerzita Komenského v Bratislave získala za výsledky verejného obstarávania za rok 2022 nadpriemerné hodnotenie A+ Veľmi zodpovedný obstarávateľ. Ocenenie...

UK je na Slovensku najlepšia v 8 z 11 hodnotených odborov...31. 10. 2023

V najnovšej edícii rebríčka Times Higher Eduction World University Rankings 2024 by Subject dosahuje Univerzita Komenského najlepšie hodnotenie až v ôsmich...

Profesorská prednáška: Osteoporóza „Per angusta ad augusta“31. 10. 2023

Prednáška profesora Juraja Payera z Lekárskej fakulty UK sa uskutoční 14. novembra 2023 o 17.00 h v Aule UK (Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6,...

UK podpísala zmluvy o výučbe s Nemocnicou Bory30. 10. 2023

Bratislava, 30. októbra 2023: Študenti a študentky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského absolvujú časť svojej praktickej výučby v novej Nemocnici Bory. Budú...

Cenu za transfer technológií si odniesla aj Univerzita...27. 10. 2023

Univerzita Komenského spolu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Masarykovou univerzitou v Brne získala ocenenie v kategórii Počin v oblasti...

Zomrel doktor Igor Baran27. 10. 2023

Dňa 24. októbra 2023 vo veku 70 rokov zomrel dlhoročný pedagóg Fakulty telesnej výchovy a športu UK PaedDr. Igor Baran, PhD.

Smart Life Summit o digitálnych technológiách so svetovými...18. 10. 2023

Už budúci týždeň budú svetoví odborníci hľadať v Bratislave odpovede na otázky súvisiace s technologickými inováciami, ich vplyvom na budúcnosť a kvalitu...

UK úspešne zavŕšila prvú časť obnovy Výškového bloku A na...18. 10. 2023

V rámci modernizácie a rozvoja internátov Univerzity Komenského prechádza aktuálne najvýraznejšou premenou výškový blok A na Mlynoch UK. Jeden z blokov...

Univerzita má zabezpečenú dodávku energií na nasledujúce...18. 10. 2023

Univerzita Komenského v týchto dňoch uzavrela zmluvy na dodávku plynu a elektrickej energie na nasledujúce tri kalendárne roky. Nehrozí teda opakovanie...

Prirodzenosť, cnosť, morálna norma: Naturalistické a...18. 10. 2023

Prirodzenosť, cnosť, morálna norma: Naturalistické a konštruktivistické prístupy bol prvý workshop v rámci projektu APVV-22-0397: „Naturalizmus a...

Vyplácanie štipendií v rámci schémy z Plánu obnovy a...17. 10. 2023

Už v najbližších dňoch by mali byť opäť vyplácané štipendiá z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci programu/štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma...

Seizmológovia apelujú na dofinancovanie systému...17. 10. 2023

Zemetrasenie, ktoré 9. októbra 2023 zasiahlo východné Slovensko, nebolo z hľadiska histórie ojedinelé. Na našom území sa môžu vyskytnúť ďalšie. Seizmológovia z...

Stanovisko realizačného tímu WIUC UK k účasti ruských...16. 10. 2023

Stanovisko realizačného tímu Univerzity Komenského na podujatie World InterUniversities Championships (ďalej "RT UK WIUC”) k ruskému vojenskému zásahu na...

Daniela Ostatníková z UK je výnimočnou osobnosťou...13. 10. 2023

Laureátkou ceny ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sa stala Daniela Ostatníková z Lekárskej fakulty UK. Vo svojej...

Rozširujeme možnosti spolupráce v rámci univerzitnej...11. 10. 2023

V dňoch 2. až 6. októbra 2023 navštívil prorektor pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer spolu so zástupcami a zástupkyňami fakúlt UK tri európske univerzity,...