Nastavenie Eduroam pre iPhone - iOS 11

1. Pre nastavenie pripojenia na eduroam kliknite na ikonu Ozubeného kolesa (Nastavenia).

2. V nastaveniach kliknite na tlačidlo Wi-Fi.

3. Uistíme sa, že máme spustené Wi-Fi (zelené tlačidlo) a vyberieme sieť eduroam.

4. Po kliknutí na sieť eduroam vyplníme údaje. Ako používateľské meno (Username) zadáme náš univerzitný login (požíva sa do AiS) v tvare login@uniba.sk. Do položky heslo (Password) napíšeme prístupový kód, ktorý je možné získať na stránke https://cdo.uniba.sk. Klikneme na Pripojiť.

5. V ďalšom okne klikneme na tlačidlo Dôverovať, aby sme overili certifikát pre pripojenie.

6. Ak sme všetko spravili správne, mali by sme byť úspešne pripojení.