Socha J. A. Komenského v zasadacej sieni Vedeckej rady UK

Socha J. A. Komenského od Jána Kulicha z roku 1979. V súčasnosti je umiestnená v zasadacej sieni Vedeckej rady UK.

Národný umelec prof. Ján Kulich, akademický sochár (* 31. 12. 1930)  pre Univerzitu Komenského vytvoril aj medailu z roku 1969, ktorá sa stala podkladom pre logo UK.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK