Obraz J. A. Komenského v pracovni rektora UK

Tento obraz bol reprodukovaný na plagátoch, ktoré UK vydala pri príležitosti 75. výročia vzniku UK. Originál obrazu je umiestnený v pracovni rektora UK.

Akad. maliar František Šesták (*10.9.1935, absolvent VŠVU v Bratislave) je aj autorom niekoľkých portrétov bývalých rektorov UK, ktoré sú vystavené v Rektorskej sieni UK.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK