Medaila UK z roku 1993

Medailu vytvoril Wiliam Schiffer, slovenský medailér žijúci v Paríži.

Na averze je zobrazený portrét J. A. Komenského s perom v pravej ruke. Na ľavej strane je glóbus a knihy. V hornej časti sú dominanty Amsterdamu a Uherského Brodu. Kruhopis medaily tvorí nápis UNIVERSITAS COMENIANA J.A. COMENIUS. Vpravo dolu je signum W. Schiffer, Paris 1993.

Uprostred reverzu je v popredí historická budova Univerzity Komenského obklopená dominantami Bratislavy. V hornej časti je mestský erb. V spodnej časti je kruhopis BRATISLAVA.

Medaila bola razená s priemerom 70 mm, vo vyhotoveniach: pozlátená, strieborná a bronzová.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK