Medaila UK z roku 1969

Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia UK bola vypísaná súťaž na vytvorenie nového návrhu univerzitného emblému a prorektorských insígnií. Zvíťazil návrh akad. sochára Jána Kulicha a v decembri 1968 komisia dala súhlas k razbe medaily v mincovni v Kremnici.

Averz medaily tvorí portrét Jána Amosa Komenského, v hornom poli kruhopis UNIVERSITAS COMENIANA, v dolnom poli kruhopis J.A.COMENIUS MAGISTER NATIONUM a vľavo letopočet MCMXIX BRATISLAVENSIS.

Reverz predstavuje postava Mateja Korvína so symbolmi kráľovskej moci s textom ACADEMIA ISTROPOLITANA, vľavo je mestský znak, vpravo letopočet MCD/LXV. Pod postavou kruhopis MATHIAS REX.

Medaila bola razená s priemerom 50 a 70 mm, vo vyhotovení - pozlátená, strieborná a bronzová.

Averz tejto medaily sa stal oficiálnym emblémom univerzity. Medaily z tejto razby udeľuje rektor univerzity aj ako veľké a malé zlaté, strieborné a bronzové medaily UK v zmysle zásad o udeľovaní medailí UK.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK