Medaila UK z roku 1959

Medailu k 40. výročiu založenia UK navrhol akad. sochár Andrej Peter, pričom sa vrátil k námetu medaily z roku 1924.

Na averze okolo Komenského poprsia je kruhopis UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS.

Na reverze je nábrežie Bratislavy s hradom, v hornej časti kruhopis CONDITA / ANNO / MCMXIX, v dolnom poli mestský znak Bratislavy s lipovými ratolesťami.

Medaila bola razená vo veľkostiach 68 mm a 50 mm v pozlátenom, striebornom a bronzovom vyhotovení. V striebornom vyhotovení s priemerom 83 mm je súčasťou dnešnej rektorskej reťaze.


© 2008 prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
© 2008 Centrum informačných technológií UK